Mire se erdhe ne sistemin UET LMS te menaxhimit online te mesimdhenies


Nese jeni student prane UET dhe nuk keni marre ende te dhenat per aksesin tuaj ne sistemet e elektronike te universitetit, ju lutem shkruajni nje email ne adresen lms@uet.edu.al. Ne kete email ju duhet te specifikoni te dhenat tuaja si: Emer, Atesi, Mbiemer, Fakulteti, Niveli i studimit, Dega, viti i regjistrimit.

Suksese
UET LMS


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Site news

  Subject (hidden)
  Author (hidden)
   
  This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion, the maximum editing time hasn't passed yet, the discussion has not started or the discussion has expired.
  Picture of UET LMS Admin
  KALENDARI AKADEMIK 2016 - 2017
  by UET LMS Admin - Thursday, 6 July 2017, 7:33 PM
   

  Te nderuar studente dhe pedagoge,

  Bashkelidhur gjeni kalendarin akademik te UET (2016-2017) per te tre ciklet e studimit (Bachelor, Master, Doktorature).