Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Përshëndetje dhe mirëserdhët në sistemin UET LMS!

Ju mund të aksesoni sistemin UET LMS në dy forma të ndryshme.

  1. Mënyra e parë është në dritaren majtas nëpërmjet username dhe password që keni marrë për sistemin UET LMS me email
  2. Mënyra e dytë është duke përdorur adresën email (***********@uet.edu.al) që UET ka krijuar për ju dhe passwordin me të cilin ju aksesoni këtë adrese email, duke klikuar në logon e microsoft më poshtë.

Me të dyja format më sipër ju aksesoni të njëjtën llogari ne sistemin UET LMS.

Nëse ende keni ndonjë paqartësi, apo ende nuk e keni marrë aksesin në sistemin UET LMS dhe në adresën email të krijuar për ju, ju lutemi të na kontaktoni në adresën email lms@uet.edu.al.

Në këtë email ju duhet të specifikoni të dhënat tuaja si: Emër, Atësi, Mbiemër, Fakulteti, Niveli i studimit, Dega, viti i regjistrimit.

Log in using your account on: