UET Learning Management System

Cookies must be enabled in your browser
Log in using your account on:

Përshëndetje dhe mirëserdhët në sistemin UET LMS!

Ju mund të aksesoni sistemin UET LMS në dy forma të ndryshme.

  1. Mënyra e parë është në dritaren majtas nëpërmjet username dhe password që keni marrë për sistemin UET LMS me email
  2. Mënyra e dytë është duke përdorur adresën email (***********@uet.edu.al) që UET ka krijuar për ju dhe passwordin me të cilin ju aksesoni këtë adrese email, duke klikuar në logon e microsoft më poshtë.

Me të dyja format më sipër ju aksesoni të njëjtën llogari ne sistemin UET LMS.

Nëse ende keni ndonjë paqartësi, apo ende nuk e keni marrë aksesin në sistemin UET LMS dhe në adresën email të krijuar për ju, ju lutemi të na kontaktoni në adresën email lms@uet.edu.al.

Në këtë email ju duhet të specifikoni të dhënat tuaja si: Emër, Atësi, Mbiemër, Fakulteti, Niveli i studimit, Dega, viti i regjistrimit.