Site news

KALENDARI AKADEMIK 2018-2019 (i ndryshuar)

 
Immagine UET LMS Admin
KALENDARI AKADEMIK 2018-2019 (i ndryshuar)
di UET LMS Admin - martedì, 22 gennaio 2019, 17:41
 

Të nderuar kolegë,

Bashkëlidhur gjeni Kalendarin Akademik 2018-2019 (i ndryshuar), në të cilin është pasqyruar kërkesa e shumë studentëve për të patur 1 javë pushim përpara sezonit të provimeve përfundimtare të Sem. I-rë. Për rrjedhojë, siç do të shikoni edhe në kalendar, java e pushimit per studentet & stafin akademik si dhe java e provimeve përfundimtare të Sem I-rë, janë  si më poshtë:

 

  • 1 javë    - 18  shkurt - 23 shkurt   - Pushim sezonal / Pedagogë/studentë
  • 1 javë    - 25  shkurt - 2 mars        - Provimet përfundimtare, semestri i parë

 

Gjithë të mirat!

 

Dr. Besarta Vladi

Sekretare e Përgjithshme UET