Site news

Orari mesimor Semestri I_Bachelor/DP__2022-2023

Orari mesimor Semestri I_Bachelor/DP__2022-2023

by UET LMS Admin -
Number of replies: 0

Bashkëlidhur gjeni Orarin e Semestrit të parë, Bachelor dhe Diplomë Profesionale, 2022-2023, i cili hyn në fuqi nga dita e Hënë17 Tetor 2022.