Mire se erdhe ne sistemin UET LMS te menaxhimit online te mesimdhenies


Nese jeni student prane UET dhe nuk keni marre ende te dhenat per aksesin tuaj ne sistemet e elektronike te universitetit, ju lutem shkruajni nje email ne adresen lms@uet.edu.al. Ne kete email ju duhet te specifikoni te dhenat tuaja si: Emer, Atesi, Mbiemer, Fakulteti, Niveli i studimit, Dega, viti i regjistrimit.

Suksese
UET LMS


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Site news

  Vijimi i mesimit ne Universitetin Europian te Tiranes

  by UET LMS Admin -

  Ne zbatimt te ligjit 80/2015 'Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne lnstitucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise', statutit te institucionit, duke marre shkas nga vendimi nr.190, date 19.03.2020 i Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale per "Mbylljen e veprimtarise se institucioneve ansimore publike dhe jo publike dhe cerdheve per kufizimin e perhapjes se infeksionit COVID-2019", Universiteti Europian i Tiranes ne zbatim te ketij urdheri, ka pezulluar mesimin ne auditore deri ne date 3 Prill 2020.

  Me poshte bashkengjitur urdheri.

  UET OPEN WEEKS - Dita e inovacionit në UET, Datë 06 Qershor; Holli Godinës B

  by UET LMS Admin -

  Përshëndetje,

  Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në kuadrin e UET Open Weeks, Dita e inovacionit në UET, me një axhendë të zgjeruar që përfshin panairin e punës, workshop dhe forume.

  Aktivitetet sipas axhendës në poster zhvillohen ditën e enjte, datë 6 Qershor 2019, UET.

    

  Ju mirëpresim!

  UET Alumni Festival 10, për të festuar së bashku nën tingujt e muzikës live nga UET Band dhe DJ Flor Bana.

  by UET LMS Admin -

  Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në UET Alumni Festival 10, për të festuar së bashku nën tingujt e muzikës live nga UET Band dhe DJ Flor Bana.

  Aktiviteti  zhvillohet ditën e premte, datë 31 Maj 2019, UET.

   

  Ju mirëpresim!

   

  Tags:

  UET OPEN WEEKS - PANAIRI I PUNES - Datë 23 maj; Ora: 10.00; Holli Godinës B

  by UET LMS Admin -

  Përshëndetje,

  Universiteti Europian i Tiranës, organizon UET OPEN WEEKS.

  Në kuadër të UET OPENS WEEK, më datë 23 Maj, Ora 10.00, Godina B (Holli), organizohet Pananiri i Punës për Fakultetin e Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

  Panairi i Punës, këtë vit prezantohet me një risi të re. Në kuadër të zgjerimit të UET në pesë Fakultete, është menduar që secili Fakultet të organizojë Panairin e Punës me përfaqësues të Tregut të Punës në Shqipëri.

  Bashkëngjitur do të gjeni, programin e ditës së Enjte, date 23 Maj.

   

  Vëmendje!

  Studentët duhet të sigurohen që të kenë me vete disa kopje të CV-së së tyre, në mënyrë që të kenë prezantim dinjitoz pranë Kompanive/Zyrave Juridike/ Avokatie/ Përmbarimore, pjesëmarrëse në Panair.

  Panvarësisht, se këtë të enjte Panairi i dedikohet Fakultetit të Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënive Ndërkombëtare, inkurajohen të gjithë studetët të marrin pjesë.

  Pjesëmarrja Juaj në Pananirin e Punës është shumë e rëndësishme. Kjo është mundësia Juaj më e mirë për t’u prezantuar me kërkesat e tregut të punës.

  Në Panairin e Punës do të jenë prezent përfaqësues të Kompanive/ Zyrave Juridike/ Avokatie/ Përmbarimore lider në tregun Shqiptar.

  Suksese!

   

  Adela DANAJ, PhD (Candidate)

  Zyra e Këshillimit të Karrierës dhe Alumni

  Dita e Ligjit dhe Lidership-it


  Available courses

  PPP

  lende per testime

  Testim online per Bazat e Informatikes

  Testim hyres per Anglisht

  lende per testime

  Ketu studentet mund te shohin guida ne forme tekst, pdf, video dhe formate te tjera rreth sistemit UET LMS, apo sisteme te tjera elektronike te UET. 

  Lende test per qellime trajnimi te pedagogeve.

  Ketu pedagoget mund te bejne testime ne rolin e pedagogut per hedhjen e materialeve, njoftimeve, ngjarjeve (eventeve), etj, perpara se ti kryejne ne lendet e tyre perkatese..

  Trajnimi per sistemin UET LMS